Niet gecategoriseerd

Nieuws van de Zevensprong

De kerngroep van de Zevensprong bereid zich voor op een normale Zevensprong dit jaar, binnen de dan geldende regels. Daarom is deze week ook de inschrijving voor de deelnemers gestart. De Zevensprong zal dit jaar plaats vinden van dinsdag  27 tot en met  vrijdag 30 juli,  en heeft het thema: “Heel de Zevensprong bakt!” .

Inschrijving gestart

De Zevensprong is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. Ook kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, mogen deelnemen. Ouders kunnen kinderen voor de Zevensprong inschrijven middels een inschrijfformulier dat via de basisscholen wordt uitgedeeld en via de website kan worden gedownload. Inschrijven kan tot en met 30 april.

Speciaal (basis)onderwijs

De Zevensprong heeft als doel om een kindervakantieweek te organiseren die voor alle kinderen toegankelijk is. Daarom is er al jaren extra aandacht en inzet om de kinderen te bereiken die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, of die om een andere reden buiten Sint-Oedenrode naar school gaan. Voorgaande jaren werden er daarom brieven uitgedeeld in taxibusjes. Echter is de samenwerking met de taxibedrijven en de gemeente opgehouden. Daarom is de Zevensprong op zoek naar andere manieren om deze doelgroep te bereiken. Heb je een goed idee hiervoor, of wil je hierin meedenken, dan kun je een mail sturen naar info@zeven-sprong.nl . Uiteraard wordt via social media en de pers geprobeerd iedereen te bereiken.

Tot er een structurele oplossing is gevonden of bedacht, worden ouders uitgenodigd om een inschrijfformulier via de website www.zeven-sprong.nl te downloaden, of om deze aan te vragen via Hilde van den Enden 06-83490306 of info@zeven-sprong.nl .

Informatieavond

Donderdag 15 april om 20.00 wordt een informatieavond voor ouders georganiseerd. De avond is digitaal bij te wonen. Een link hiervoor is via www.zeven-sprong.nl te vinden.

Leiding gezocht!

Net als andere jaren zijn er veel vrijwilligers nodig voor het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de activiteiten. Het is de bedoeling dat 2 vrijwilligers een groepje begeleiden van ongeveer 11-13 kinderen.  Er zijn al een groot aantal aanmeldingen van vrijwilligers binnengekomen, maar de Zevensprong zoekt nog meer jongeren die een groepje willen begeleiden.

Wat biedt de Zevensprong?
– Een fantastische start van je vakantie
– Veel plezier met leeftijdsgenoten
– Evt. stageplaats voor Pabo-studenten of vergelijkbare opleiding (in overleg en aangemeld voor 1 mei)
– Evt. stageplaats voor maatschappelijke stage (in overleg en aangemeld voor 1 mei)
– Een leuke feestavond om de week te beginnen en jullie alvast te bedanken.

Wat wordt van de vrijwilligers verwacht?
– Enthousiast in de omgang met kinderen
– Verantwoordelijkheidsgevoel
– Bereidheid tot samenwerken met andere vrijwilligers
– Bereidheid tot aanpakken en na afloop mee opruimen
– Bijwonen van de vrijwilligersvergadering ter voorbereiding
– We zijn op zoek naar vrijwilligers met een minimale leeftijd van 16 jaar

Meer informatie en opgeven kan via  info@zeven-sprong.nl

Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van de Zevensprong