Belangrijke Data

Zevensprong 2019

De 33ste Zevensprong wordt gehouden van dinsdag 9 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019.

Informatie avond ouders

Op dinsdag 9 april om 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders bij Mariendael. Tijdens deze avond wil de kerngroep met ouders kennismaken en informeren over de dagelijkse gang van zaken, het programma gedurende de week, informatie geven over de groepsindeling en vrijwilligers, en hoe er wordt omgegaan met bijzonderheden en de gedragsregels gedurende de week.

Vooraf aanmelden voor de informatieavond is niet nodig.

Inschrijfavond

Op donderdag 18 april vindt de inschrijfavond plaats om 19.00 uur in Mariëndael.

Vrijwilligersvergadering

Op maandag 24 juni vindt de vrijwilligersvergadering plaats om 19.30 uur in Mariëndael.
Vrijwilligers worden hier nog over geïnformeerd.