Nieuws

13

JUN

Informatieavond Zevensprong

Tijdens het inschrijven voor de Zevensprong is geïnformeerd of er behoefte is aan een informatieavond voor ouders voorafgaand aan de Zevensprong. Hiervoor blijkt voldoende animo te zijn. Daarom organiseert de Zevensprong op dinsdag 26 juni om 20.00 uur een informatieavond voor ouders bij Mariendael. Tijdens deze avond wil de kerngroep met ouders kennismaken en informeren over de dagelijkse gang van zaken, het programma gedurende de week, informatie geven over de groepsindeling en vrijwilligers, en hoe er wordt omgegaan met bijzonderheden en de gedragsregels gedurende de week.

Vooraf aanmelden voor de informatieavond is niet nodig.

De boekjes voor de kinderen zullen eind juni op school worden uitgedeeld. Hierin zal het programma van de week en de groepsindeling staan.

Nieuwsarchief

Voor alle oude nieuwsberichten bekijk het nieuwsarchief